නිවහන Baby Names ළදරු නාම පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන් ළදරු නාම  ළදරු නම් තැබීම ලදරු නාම බබාට නමක් බබාලට නම් Sinhala Baby Names සිංහල ළදරු නාම නැකත් Baby Names Sri Lanka ලදරු නම් තැබීම නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය today රාහු කාලය අද රාහු කාලය හෙට දිනපතා රාහු කාලය රාහු කාළය රාහු කාලය Baby Names Sinhala සිංහල බිලිදු නාම සිහින පලාඵල සිහින සිහින පලාපල Babata Namak නමට සුබ අකුරු හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති Baby Names Twins ළදරු නම් අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල-සේවය බබාට නමක් Baby Names Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Duwata Sinhala Baby Names Babata Namak Puthata Sinhala Baby Names Babata Lassana Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata Porondam Galapima Sinhala Sri Lanka Purahada mangala sewaya yojana free online marriage proposals sri lanka marriage proposals sri lanka sinhala tamil muslim online free babata namak sinhala duwata puthata girl boy babata namak sinhala duwata puthata girl boy purahada mindada liyathabara mangala sewaya yojana sri lanka
නිවහන (Home) ළදරු නාම Baby Names පුවත් (Articles) පොරොන්දම් ගැලපීම Baby Names Duwata දුවට නමක් කේන්දරය හඳහන් පරික්ෂාව සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් (මුහුර්ථ) ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාමකරණය බිළිඳු නාම ළදරු නම් ලදරු-නාම ලදරු නම් Sri Lankan Baby Names බිලිදු නාම දවසේ රාහු කාලය හෙට රාහු කාලය අද දවසේ රාහු කාළය රාහු කාලය සහ මරු සිටින දිශාව සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සුබ සිහින සිහින වල තේරුම නමට සුබ අකුරු Babata Namak හූනු පලාපල Babata Namak උපන් වෙලාවට බබාට නමක් බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins පෙරමඟ සුබ නිමිති Baby Names Girl Boy බිළිදු නාම පෙරමඟ අසුබ නිමිති බබාට නමක් Baby Names Sinhala මංගල සේවය Baby Names Babata Namak Sinhala Sinhala Baby Names Baby Names Babata Namak Baby Names Sinhala Babata Namak Baby Names Babata Namak Duwata Puthata

බබාට නමක්. බබාට නමක් සිංහල 2024. 2024 බබාට අලුත් නමක්. සිංහල නම් පිරිමි. බබාට නමක් 2025. චුටි බබාට නමක් 2024 පුතුට ලස්සන නමක්. බබාලාට නම් තැබීම. බබාලගෙ නම්. බබාලට අලුත් නම් සිංහල බබාට ලස්සන නමක්. බබාට නමක් දුවට 2024 බබාට නමක් පුතාට 2024 බබාට නමක් දුව. බබාට නමක් පුතා. අකුරෙන් දුවට නමක් අකුරෙන් පුතාට නමක් අකුරෙන් බබාට නමක් බබාට නමක් සිංහල. බබාට අරුත්බර අලුත්ම නමක් උපන් වෙලාවට බබාට නමක් 2024 බබාට හින්දි නමක්. අරුත්බර තේරුම සහිතව සමග දෝණිට දූට දුට පුතුට බටහිර ආරයේ හින්දි උරුවට. ගණ බලා නම් තැබීම ලඝු ගුරු අක්ෂර පිහිටුවීම පිහිටීම පිහිටුවන පිහිටුවා. ඉංග්‍රීසි ඉන්දියානු ඉන්දීය නව තාලයේ පොත. නිවුන් දරුවන්ට නම්. දුවට සිංහල නමක්. පුතාට සිංහල නමක්. බබාට නමක් අරිසෙන් අහුබුදු. බබාට නමක් puthata. බබාට නමක් තේරුම සහිතව. බබාට නමක් duwata. දරුවාට නම් තැබීම. දරුවාට නමක්. දරුවාට ලස්සන නමක්. the asian parent. චුටි පුතාට නමක්. චූටි දෝණිට නමක්. චුටි දෝණිට නමක්. චූටි පුතාට නමක්. පොඩි චුටි චූටි පුතුට නමක් චුටි දුවට චූටි දුවට නමක් දරුවාට අලුත් නම්. බබාට ගැලපෙන නම්. බබාලට ගැලපෙන නම්. පොඩි බබාලට නම්. පොඩි බබාලගෙ නම්. බබාලට අලුත් නම්. අලුත් බබාලට නම්. බබාලගෙ අලුත් නම්. දුවලට නම්. නව තාලයේ නම් තැබීම. අලුත් තාලයේ නම් තැබීම. පුතාලට නම් බබාලගෙ නමට සුදුසු අකුරු නව තාලයේ බබාට ලස්සන නමක්. කෙටි නම් දිග නම්. දිගු නම්. බබාට කෙටි නම්. බබාට දිග නම්. බබාට දිගු නම්. දිග නමක්. ලස්සන දිග නම්. බබාලට කෙටි නම්. බබාලට දිග නම්. බබාලට දිගු නම්. ලස්සන කෙටි නම් 2024. බබාලගෙ කෙටි නම්. බබාලගෙ දිග නම්. බබාලගෙ දිගු නම්. බබාට සුබ නම්. බබාට ලස්සන නම්. බබාට ලස්සන නමක්. බබාට නමක් තේරුම් සහිතව. babata namak බබාට නමක් 2025 babycheramy.lk babycheramy baby cheramy. babata namak 2024. babata namak 2025. babata namak 2025. bilidu nama efindanything unique signatures goanyone theasianparent. arya baby names aryababynames babata namak sinhala aryababynames.lk. babata namak duwata. babata namak puthata. puthata namak. duwata namak. babalata nam. babata namak sinhala baby names. babalage nam goanyone. sinhala baby names. babata namak son. baby names sinhala sri lanka. babata namak boy 2024. babata namak arisen ahubudu efindanything. බබාට නමක් duwata. babata namak sinhala app. babata namak sri lanka. babata namak theruma samaga babata sinhala namak. babata sinhala namak. babata lassana namak. babata sinhala namak duwata sri lankan names. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter . ලගු අකුරු sinhala sri lanka babata namak sinhala web site. බබාට ගැලපෙන නම් බබාලට ගැලපෙන නම් baby cheramy babycheramy. latest modern theruma samaga yeheliya angel new online free examples. babata namak sinhala arisen ahubudu puthata 2024 astrological. upan welawata suba akuru. upan welawata babata namak girl. upan welawata galapena nam. upan welawata puthata namak. upan welawata duwata namak. babata namak app ananya unique signatures. new sri lankan sinhala baby names. babata namak new. 2024 babata namak. sinhala baby girl names 2024. sinhala baby names sri lanka 2024. sri lankan baby names. sri lankan sinhala baby names කෙටි නමක්. babata namak 2025. babata namak sinhala boy. babata namak sinhala girl.

babata namak sinhala බබාට නමක් සිංහල දුවට පුතාට online free pdf book arya baby names duwata puthata girls boys 2024 2025

සිංහල බිළිදු නාම. බබාට නමක් 2023. ලස්සන ළදරු නමට සුදුසු සුබ අකුරු. බිළිදු නම් ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම 2021.

ආයුබෝවන්! හෙළ නමක ගුණ වරුණ...

දෛවයේ කැඩපතවන් සිය නාමය යනු තම දිවි පවත්නා තෙක් සැප, බල, ප්‍රඥාව, ⁣ධෛර්ය වර්ධනය කරන්නකි. එමෙන්ම අලංකාර අරුත්බර නාමයක් විනා පෞරුෂයත්වය වර්ධනයට සෘජුවම බලපාන්නකි. එබැවින් එය සෙත් කවියක්ම විනා, වස් කවියක් නොවිය යුත්තේ උපන් දා සිට අනන්ත වර පුන පුනා ගැයෙන එකම ශ්ලෝකයක් සේ වන බැවිනි.

දරුවාට නම් තැබීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු

බබාට නමක් තැබීමේදී බිළිඳාගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය උදෙසා ජෝතිෂ්ශ්‍රාස්තානුකූලව සුබ අකුරුම පමණක් නොව නිවැරදිව ගණ පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන්ද සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු කල යුතුය. එලෙස ගණ බැලීමත් සමගම ඊට අනුරූපිව සම්පූර්ණ විය යුතු අක්ෂර ප්‍රමාණය පිළිබදවද විමසිලිමත් විය යුතුය. එම අක්ෂර මාලාවද තව දුරටත් විග්‍රහ කිරීමේදී අපායාක්ෂර, මනුෂ්‍යාක්ෂර සහ දිව්‍යාක්ෂර මෙන්ම කේන්දරයේ ග්‍රහ බලය අනුවද වර්ග කල හැක. ලොව පසු නොබැසූ සුපතල වෙළද නාම මෙන්ම බොහෝමයක් වැදගත් පුද්ගලයින්, චරිත නාම නොදැනුවත්ම හෝ සාර්ථකව ගණ බලා නිවැරදි අක්ෂර මාලාවනට යටත්වූ ඒවාය. උදාහරණ ලෙස මයික්‍රෝසොෆ්ට්, වට්ස්ඇප්, දම්රෝ, වයිබර්, ෆේස්බුක්, ඕක්රේ, සිංගර් මෙන්ම බිල් ගේට්ස්, ධම්මික පෙරේරා, ගෞතම් අන්දානී, එලෝන් මස්ක්, රොබට් ඩව්නි ආදී වශයෙන් පෙන්වා දිය හැක. එම කරුණු බොහෝමයක් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කර ඔබගේ බිළිදා වෙනුවෙන්ම සකසන ලද අරුත්බර ළදරු නාම සහිත නම් වැළක් අපගේ බිළිදු නාම සේවාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ලබා දෙමු.

සුබ අකුරු සහ ගණ

උපන් දිනයට, ලග්නයට, දවසට සහ නැකතට ශුභ ඵල දෙන ආකාරයෙන් නමේ අකුරු පෙළ ස්ථාපිත කල යුතුය. අක්ෂර වින්‍යාශය අංක දෙක වන අතර නමේ ගණ පිහිටීම සූක්ෂමව ගලපා එහි ගලනය අංක එකට ස්ථානගත කල යුතුය. ඒ තුලින් දරුවාගේ ජීවිතයට අනිසි ලෙස බලපාන කටවහ ආදීය දුරු වීම මූලික වේ. එයින් අයහපත් දෝශ බොහෝමයක් භංග වන අතර දරුවාගේ පෞරුෂය වර්ධනයටද එය බලපායි.

නමේ අර්ථය

අද සමාජය දරුවාගෙන් හෝ දෙමාපියන්ගෙන් දරුවාගේ නමේ අර්ථය විමසන්නට උත්සුක වන අවස්ථා එමටය. එබැවින් සිය බිළිදාට නම් තැබීමේදී හොඳ අර්ථයක් ඇති අර්ථාන්විත නමක් තැබීම ඉතා වැදගත්ය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී දරුවාට සාඩම්බරයෙන් සිය නමේ අර්ථය කිව හැකි වීම පූරුවේ වාසනාවකි. එමෙන්ම තමා පිළිබදව අභිමානයකින් කටයුතු කිරීමට හැකිද වේ.

කාලානුරූප බව

ඈත අතීතයේ චූලෝදර ආදී වූ නාම පසු කාලීනව පොඩි බණ්ඩාද විය. උඩරටදී එය පොඩි අප්පුහාමිද, මැද රටදී පොඩි මහත්තයාද විය. පහත රටදී පොඩි සිංඤෝ සහ පොඩි හාමිනේ ලෙසත් එය තවත් අලංකාර වී රුක්මණී, ප්‍රෙමදාසද ලෙසද විය. මෑත කාලීනව සමන්ත, සරත්, දිලේකා සහ ආකේෂ ආදී ලෙස යම් පරිණාමී ස්වරූපයකින් විකාශනය වීම සැලකිල්ලට ගෙන නම් සකස් කිරීමේදී කාලානුරූප විය යුතුය.

මුල් අකුරු

නම් ප්‍රකාශ කිරීමේදී මුලකුරු සමග නම යොදා ගන්නා අතර එය ලියූ විට පෙනෙන ආකාරය පිළිබදවද සලකා බැලිය යුතුය. උදාහරණ ලෙස M.A.D. Ratnayake යන නම කියවන අයෙකුට අදාල නම පිළිබඳව එකවර තේරුම් යන්නේ පිස්සු රත්නායක ලෙසටයි. එවැනි දේ මගහල යුත්තේ විශේෂයෙන් දරුවා වැඩිහිටි අවදියේද සමාජයේ විහිළුවකට ලක් වීමට ඉඩ ඇති හෙයිනි.

නමේ දිග

අනවශ්‍ය ලෙස දිගු වූ නම් දැමීමෙන් සිදු වන්නේ අන් අය කෙටි කර භාවිතා කිරීමට උත්සුක වෙයි. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී නම විහිළු සහගත නමකට පරිවර්තනය වීමට බොහෝ සේ ඉඩ කඩ ඇත. එහිදී සෑමවිටම අකුරු වරදවා ලිවීමට හෝ වැරදි ක්‍රමයකට උච්චාරණය වීමට ඇති ඉඩ ප්‍රස්ථා ඉහල යනු ඇත. එම නිසා ඒ පිළිබදවද වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු බව වටහා ගත යුතුය.

අනන්‍යතාවය

හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම නිතර භාවිතයෙන් තොර වූ නාමයක් භාවිතා කිරීම කාලෝචිතය. ඒ තුලින් සිය වටිනාකම නිරායාසයෙන්ම ඉහල යාමට සමත් වේ. මෙහිදී දරුවා හා දෙමාපියන්ගේ සුහදශීලී බවද වර්ධනය වේ. එකිනෙකා හා ලෙංගතුකම්ද වර්ධනය වේ. එබැවින් උච්චාරණයේදී ඉතා ආකර්ෂණීයව හා ප්‍රියමනාප ලෙස දරුවාගේ නම පිහිටුවීම ඔබ ගන්නා උත්කෘෂ්ඨ තීරණයකි.


ලස්සන ළදරු නමක මූලික ගුණාංග


සිත් ගන්නාසුළු බව. අර්ථවත් බව. මනහර බව. මිහිරියාව. උච්චාරණයේ පහසුව. වාසගමට අනුරූප වීම විශේෂ වේ. තවද සුබ ගණ පිහිටුවා සකස් කිරීමෙන් දිගාසිරි බව, දියුණුව. සහ ජනප්‍රියත්වය තහවුරු වීම වැනි කරුණු කාරණා නාමකරණයේදී විශේෂයෙන් සලකා බලයි.
පුතාගේ දියණියගේ උපන් දවසට හිමි අක්ෂර

ඉරිදා - අ, ආ, ඉ, ඊ, උ, ඌ, එ, ඒ, ඔ, ඕ |. සඳුදා - ය, ර, ල, ව, ශ, ෂ, ස, හ, ළ |. අඟහරුවාදා - ක, ඛ, ග, ස, ධ |. බදාදා - ට, ඨ, ඩ, ඪ, න |. බ්‍රහස්පතින්දා - ත, ථ, ද, ධ, ණ |. සිකුරාදා - ච, ඡ, ජ, ඤ |. සෙනසුරාදාට - ප, ඵ, බ, භ, ම.

දුවට පුතුට උපන් ලග්නයට හිමි අකුරු


මේෂ - අ, ආ, ශ |. වෘෂභ - ඉ, ඊ, උ, ෂ |. මිථුන - ඌ, සෘ, සෲ, ස | කටක - එ, හ |. සිංහ - ඵෙ, ඕ, ඖ, ළ |. කන්‍යා - අං, අඃ |. තුලා - ක, ඛ, ග, ස, ධ |. වෘශ්චික - ච, ජ, ජ, ඣ, ඤ |. ධනු - ට, ඨ, ඩ, ඪ, ණ |. මකර - ත, ථ, ද, ධ, න |. කුම්භ - ප, ඵ, බ, භ, ම |. මීන - ය, ර, ල, ව.

ග්‍රහයන්ට හිමි අක්ෂර මාලාව

රවි - අ, ඉ, උ, එ, ඔ |. චන්ද්‍ර - ය, ර, ල, ව, ස, හ, ළ |. කුජ - ක, ඛ, ග, ග |. බුද - ට, ඨ, ඩ, ඪ, න |. ගුරු - ත, ථ, ද, ධ, ණ |. ශුක්‍ර - ච, ඡ, ජ, ද, ජ |. ශනි - ප, ඵ, බ, භ, ම.
ගණයන්ට හිමි පලාපල

භූමි ගණය ("ම" ගණය) - ගුරු 3 - බුධ හිමියි - ජය |. දේව ගණය ("න" ගණය) - ලඝු 3 - ගුරු හිමියි - ආයුෂ |. චන්ද්‍ර ගණය ("බ" ගණය) - ගුරු 1 ලඝු 2 - සඳු හිමියි - යසස් |ග ජල ගණය ("ය" ගණය) - ලඝු 1 ගුරු 2 - ශුක්‍ර හිමියි - වෘද්ධි |. සුර්ය ගණය ("ජ" ගණය) - ලඝු-ගුරු-ලඝු - රවි හිමියි - රෝග |. අග්නි ගණය ("ර" ගණය) - ගුරු- ලඝු - ගුරු - කුජ හිමියි - නෂ්ට |. වායු ගණය ("ස" ගණය) - ලඝු 2 ගුරු 1 - ශනි හිමියි - මරණ |ග ආකාශ ගණය ("ත" ගණය) - ගුරු 2 ලඝු 1 - රාහු හිමියි - හානි.


පොරොන්දම් හඳහන්
නැකත් බබාට නමක්
පාරිබෝගික ප්‍රතිචාර

Beautiful Sri Lankan Sinhala Baby Names with meanings

In Sri Lanka naming your baby (babata namak sinhala theruma samaga sahitha duwata puthata බබාට නමක්) is the most important choice you can make as an expecting or new parent. We have been a trusted source of names (babata namak sinhala බබාට නමක් සිංහල පුතාට දුවට තේරුම සමග සහිතව) in Sri Lanka for over ten years by using Astrological methods. Choosing a baby name can be a difficult decision in the Sinhala language. Sri Panchayudha Astrology Service provides you the top-rated baby names for boys and girls based on data from the Social Security Administration. Find a collection of rare, new, uncommon and unique Sinhalese names for your new born baby by the given list with meanings. If there was one verse that would be repeated tens of thousands of times, it would be your name. For the future development of your baby, we present you with a beautiful name with innovative. Meaningful, astrological auspicious spells and accurate results.

Horoscope's Birth Date and Time and Asterism.

Here the selection of auspicious letters according to the horoscope is done.

Accurate Placement of Gana.

Giving vitality to the name and positive power to life through it by the placement of the Lagu and Guru letters.

Matching with Parental Names.

Matching the child's name and parents' names so that the cordiality between the child and the parent develops.

Meaningfulness (Babata Namak Sinhala).

Placing the baby's name in such a way that it is not misinterpreted.

Timeliness (Baby Names Sinhala).

Naming the baby uniquely for the present as well as the future.

Attractiveness (Babata lassana Namak).

Making the pronunciation very attractive and pleasing to the ear.

2023 2024 2025 duwata numerology origin puthata a ahubudu akshara akuru aluth angel app arisen arya aryababynames astrological astrology babata babies baby web site babynames best book boy dawasata dinayata doughter examples female finder for free galapena girl good kalasuri lanka lankan lassana latest letters list male meaning meanings modern nam namak name names new online pdf pears printerest report samaga sinhala son namata sri suba subakuru subha sudusu theruma to upan welawata with yeheliya daugter අකුරු අර්ථවත් අලුත් ආර්ය තැබීම තේරුම දියණියට දුවට නමක නමක් නමට නාම නාමකරණය පුතාට පුතුට බබාට බිළිදු බිළිඳු ලදරු ලස්සන ලැයිස්තුව සිංහල සුදුසු සුබ සුබකුරු ළදරු බබාලාට නම් බබාලග අකුරෙන් හින්දි උරුවට අරුත්බර අලුත්ම නව තාලය efindanything unique signatures goanyone බබාලට බබාලගෙ දරුවාට කෙටි දිග දිගු සහිතව නිවුන් දරුවන්ට සමග චූටි දෝණිට දූට පොඩි දුට චුටි බටහිර ආරයේ ඉංග්‍රීසි ඉන්දියානු ඉන්දීය තාලයේ පොත තේරුම් lk theasianparent 2026 2027 2028 2029 2030
2023 2024 2025 a ahubudu akshara akuru aluth angel app arisen arya aryababynames astrological astrology babata babies baby babynames best book boy daugter dawasata dinayata doughter duwata efindanything examples female finder for free galapena girl goanyone good kalasuri lanka lankan lassana latest letters list lk male meaning meanings modern nam namak namata name names new numerology online origin pdf pears printerest puthata report samaga signatures sinhala site son sri suba subakuru subha sudusu theasianparent theruma to unique upan web welawata with yeheliya අකුරු අකුරෙන් අර්ථවත් අරුත්බර අලුත් අලුත්ම ආරයේ ආර්ය ඉංග්‍රීසි ඉන්දියානු ඉන්දීය උරුවට කෙටි චුටි චූටි තාලය තාලයේ තැබීම තේරුම තේරුම් දරුවන්ට දරුවාට දිග දිගු දියණියට දුට දුවට දූට දෝණිට නමක නමක් නමට නම් නව නාම නාමකරණය නිවුන් පුතාට පුතුට පොඩි පොත බටහිර බබාට බබාලග බබාලගෙ බබාලට බබාලාට බිළිදු බිළිඳු ලදරු ලස්සන ලැයිස්තුව සමග සහිතව සිංහල සුදුසු සුබ සුබකුරු හින්දි ළදරු 2026 2027 2028 2029 2030

facebook, subakuru, subakuru.lk modern baby names. latest sinhala baby names. arisen ahubudu. arisen ahubudu duwata namak, .puthata namak, arisen ahubudu puthata namak, pututa nam. babata lassana namak. aluth namak, suba akuru. upan welawata suba akuru, upan .nakathata suba akuru, gana pihitima, gana balima, gana pihita. nam thabima, nam thabima, sinhala boy names. sinhala girl names, female baby names. male baby names. namata sudusu akuru, upan. dinayat suba akuru, upan dawasata suba akuru, upan lagneta .suba akuru, lagnayata suba akuru. duwata lassana namak, puthata lassana namak, namata sudusu akuru, namata suba akuru. gana bala nam thabima, .aluth nam, buddhist baby names. sinhala baby names. baby names sinhala. duwata puthata sri lankan names arisen ahubudu. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. akshara upan dinayata good dawasata kalasuri name finder best letters. with meanings meaning a to z girl boy male female son doughter. for babies Origin Numerology astrology astrological book pdf list report pears. latest modern theruma samaga yeheliya angel printerest new online free examples. sinhala 2023 2024 2025. kristiyan sinhala baby names katholic. theruma sahitha nam. Baby .names sinhala sri lanka new බබාට නමක් namata suba akuru sudusu name teruma samaga. aluth list book pdf puthata duwata diyaniyata meanings subha pihitima lassana punchi aryababynames sigithi arya lankan app beautiful born. aruthbara unique. request a modern latest subakuru potha in sinhalese. Baby names sri lanka new. බබාට නමක් තේරුම සමග දුවට පුතාට ලස්සන සිංහල තේරුම් සහිත නම් තැබීම. list book pdf puthata duwata diyaniyata. meanings subha pihitima lassana punchi aryababynames sigithi. arya lankan app beautiful born aruthbara unique request a modern latest subakuru. potha in sinhalese son daughter 2023 2024 2025.namata suba akuru sudusu name teruma samaga aluth list book pdf arya. puthata duwata diyaniyata meanings pihitima punchi sigithi lankan app. පුතාට දියණියට බිළිදු අරුත්බර ළදරු නම් බබාට නමක් ළදරු නාම ලදරු සිංහල. aryababynames subakuru පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුව. ahubudu list pdf aluth පුතුට දුවට අර්ථවත් නම් තැබීම අලුත් ලැයිස්තුව. babata namak duwata. babata namak puthata. babata namak sinhala. babata namak girl. babata namak boy. babata namak twins. baby names sinhala girl. baby names sinhala boy. baby names with sinhala meaning. babata namak with meanings. babata namak male. babata namk female. upan welawata suba akuru. upan welawata babata namak. upan welawata galapena nam. upan welawata puthata namak. upan welawata duwata namak. baby names sinhala male. baby names sinhala female. baby names in sinhala. babata namak sinhala theruma. upan welawata suba akuru. alutha upan babata namak 2024. babage namata suba akuru. sinhala baby names. baby names sinhala sri lanka. aryababynames arya babynames subakuru sudusu akuru suba akuru subha. for babies Origin Numerology astrology book pdf list report pears. latest modern theruma samaga yeheliya angel new online free examples. arisen ahubudu puthata බිළිදු නාම බබාට නමක් බිළිදු නම් ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම astrological. Baby names sinhala sri lanka new. බබාට නමක් namata suba akuru sudusu name teruma samaga. aluth list book pdf puthata duwata diyaniyata meanings subha pihitima. lassana punchi aryababynames sigithi arya lankan app beautiful born. aruthbara upan welawata galapena unique request a modern latest subakuru potha in sinhalese son. daughter බිළිදු නාම බබාට නමක් බිළිදු නම් අරිසෙන් අහුබුදු සින්හල. ලස්සන සුදුසු ළදරු නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක සිංහල තේරුම 2023 2024 2025. sinhala baby names sri lanka. sinhala baby names sri lanka 2024. new sinhala baby names sri lanka 2023. latest sinhala baby names sri lanka 2024. babata aluth namak 2023 sinhala. බිළිඳා උපන් විගස නමට නියමිත අකුරු ලබාගැනීමට ජ්‍යෙතිර්වේදින් ලගට යන දෙමාපියන් උපන් වෙිලාව ඉදිරිපත් කර නියමිත අකුරු ලබාගනිති. ඒ අකුරු අනුව තමාට සිතැඟි පරිදි අදුරදර්ශිව බිළිඳාට නමක් තබති. නියමිත ගණ, යෝනි, පංච මහා භුත පිළිබඳව නිසි අවබෝධයකින් තොරව අකුරු පමණක් යොදාගෙන දරුවාට නොගැලපෙන නම් තබති. මෙමගින් දරුවන් ලෙඩ වෙති. උපද්‍රවවලට ලක්වෙති. වැනසෙති. රට හැර යාමට සමත්වෙති. එනිසා නියමිත ගණ, යෝනි අනුව නම් තැබු විට දෝෂ වලින් වැලකේ. ඉන් සැපත, ජය, යසස, දිර්ඝායුෂ ආදි සුබඵල ගෙන දෙයි. එසේම සිතට එන පරිදි විවිධ අයුරින් අකුරු එකතුකර නම් සෑදිීමද නොකළ යුතුය. එමෙන්ම ඉතා අයහපත් අර්ථ ඇති නම් නොතිබිය යුතුය. අයහපත් තේරුම් ඇති නම් අර්ථ රහිත නම් තබනවාට වඩා අයහපත්ය. ලුත උපන් බබාට නමක් තැබීමේ දි ඒ සඳහා ජ්‍යෙතිර්වේදියෙකුගේ සහාය පැතීම සිරිතකි. ජ්‍යෙතිර්වේදියා වුවද අලුත උපන් දරුවෙකුට නම් තැබීමේ දි කරුණු කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලැබේ. එහිදී දරුවාගේ උපන් වේලාව, උපන් දිනය අනිවාර්යය වෙි. එමෙන්ම එහිදී දරුවාගේ ලග්නය, නැකත, නැකත් පාදය ගණනය කර සාදාගනු ලැබේ. බබාලාට නම් තැබීම. බබාලගෙ නම්. බබාට ලස්සන නමක්. බිළිඳු දරුවාට නම් තැබීමේදී ජ්‍යෝතිශ්ශාස්ත්‍රය ඉතා වැදගත් භුමිකාවක් ඉටු කරයි. ඊට අනුකූලව බිළිඳාගේ ජිිවිතය ශුභදායකව ගතකල හැක. නාමය වසරක් හෝ යම් කාලයකට සිමා නොවන ජිවිතකාලයක් පුරාවට බලපාන්නක් නිසා අතිතයේ සිටම ජ්‍යෝතිර්වෙිදයටම අනුව නම් තැබීම සිදු කිරීම සිරිතකි. ඒ ආකාරයෙන් ජිවිතයේ බොහෝ අවස්තාවන්හිදි ආගම්භේදය දුරලා ලෝකයා මෙම ජ්‍යොතිෂයේ උදව් උපකාර ලබාගනී. නවින තාක්ෂණික දියුණු ක්රම මගින් මව්කුස තුළ සිටින්නේ ගැහැණු දරුවෙක් ද පිරිමි දරුවෙක් ද යන්න දැනිමේ හැකියාව වර්තමානයේ පවතී .එතැන් පටන් ඕනෑම දෙමාපියෙකුගේ ඊළඟ සිහිනය නම් තම බිළිඳාට සුළභ නොවු අලංකාරවත් නමක් තැබීමය. නමුදු ජ්‍යොතිෂානුකුලව දරුවාගේ උපන් දිනය, ලග්නය, නැකතට ගැලපෙන නමක් යෙදිමට සිදුවිම නිසා මාපියන් මහත් අපහසුතාවලට මුහුණපානු ලැබේ. නිවුන් දරුවන්ට නම් දෝණිට දූට පුතුට අනන්‍යා අරුත්බර අලුත්ම නව තාලයේ. දෝණිට දූට දුට පුතුට බටහිර ආරයේ හින්දි උරුවට ඉංග්‍රීසි ඉන්දියානු ඉන්දීය නව පොත තාලයේ. තේරුම් සහිතව efindanything unique signatures goanyone.

babata namak free. babata namak sinhala. 2024 babata namak 2024. පුතුට දුවට අර්ථවත් පුතාට දියණියට බිළිඳු. සිංහල අලුත් ආර්ය බිළිදු නාම බබාට නමක් ළදරු ලදරු නම් ලැයිස්තුව සුබකුරු නම් තැබීම. සිංහල බිළිදු නාම ළදරු නම් නමට සුබ අකුරු ලදරු නමක තේරුම. අරුත්බර අලුත් ලස්සන සුදුසු 2024 දුවට පුතාට අලුත් නම් දුට පිරිමි ලස්සන ළදරු duwata puthata babatanamak.lk, people's names change from time to time. බිළිදු බිලිඳු බිළිඳු බිලිදු නාම. ඒ අනුව ලග්න 12ට, සතියේ දින 7ට, නැකත් 27ට හිමි අක්ෂර මගින් ජන්ම පත්‍රයට අනුව ශුභ ඵල ගෙනදෙන අකුරු කිහිපයක් දරුවාට නමක් තැබීම සඳහා ජ්‍යෙතිර්වේදින් විසින් සකස් කරනු ලැබේ. ඉන්පසු ඉහත සදහන් ශුභ අක්ෂර මගින් තබන ලද නමෙහි ගණය පිළිබඳව සලකා බලනු ලබයි. එහිදී ශුභ ගණ භාවිතය තුළින් හොඳ ප්‍රතිඵල අත්කරගත හැකිය. පළමු නම දේව ගණයද දෙවන නම ජල ගණයද වීම තුළින් දරුවා තුළ ධෛර්යය, ආයුෂ, අභිවෘද්ධිය ඇතිවේ. නමුත් ඔබෙ නොසැලකිලිමත් භාවයෙන් හිතුමතේ දරුවාට තබන නම අශුභ ගණයන්ට අයත්නම් දරුවාට ද ඔබටද අයහපත් ප්‍රතිඵල අත්වේ. පළමු නම ගිණි ගණයද දෙවන නම වායු ගණයද වීම තුළින් දරුවාට ශෝක, විපත්, වියදම්, මානසික පීඩා ඇතිවේ. ඉන්පසු බබාට නමක් තැබීම සදහා ශුභ යෝනියක් තෝරාගත යුතුය. එහිදී දරුවාගේ පළමු නම දෙවන නමට මිතුරුද සතුරුද යන්න යෝනි මගින් සලකා බලනු ලබයි. සතුරු යෝනියක් වේනම් දරුවාගේ ජීවිතයට අයහපත් අගුණ ප්‍රතිඵල උදාකරනු ලබයි. මිතුරු වෙි නම් දරුවාගේ ජිවිතයට ගුණදායක යහපත් ප්‍රතිඵල උදාකරනු ලබයි. ඊළඟ කරුණ දරුවාගේ නම දෙමාපියන්ට ගැලපේද යන්න සලකා බැලිය යුතුය. බබාට නමක් තැබීමේ දි මවටත් පියාටත් හිතවත් සුහදත්වය වර්ධනය වන අයුරින් ශුභ ඵල ගෙනදෙන නමක් සෑදීම සිදුකළ යුතුය. මෙහිදී දරුවා හා දෙමාපියන් අතර මතභේද, අසමගිය නැතිවේ. එසේම බිළිඳාට තබන නාමය කලක් ගතවන විට ඉන් ගම්‍ය වන අරථ සිද්ධ වීමට පටන් ගනී. 2024 Newborn Baby Name. බබාට නමක් 2024 දුවට පුතාට අලුත් නම් පිරිමි දුට ලස්සන ළදරු බිළිදු නාම babata namak 2024. babycheramy.lk babycheramy baby cheramy හින්දි උරුවට අරුත්බර අලුත්ම නව තාලයේ. arya baby names. කෙටි නම් දිග නම්. දිගු නම්. බබාට කෙටි නම්. බබාට දිග නම්. බබාට දිගු නම්. දිග නමක්. ලස්සන දිග නම්. බබාලට කෙටි නම්. බබාලට දිග නම්. බබාලට දිගු නම් කෙටි නමක්. ලස්සන කෙටි නම්. බබාලගෙ කෙටි නම්. බබාලගෙ දිග නම්. බබාලගෙ දිගු නම්. බබාලට බබාලගෙ දරුවාට අලුත්ම කෙටි දිග දිගු නම් තැබීම babata namak arya baby names arisen lk ahubudu ananya ayush. සුබ නම්. ලස්සන නම් පොත. අරිසෙන් ආර්යා අහුබුදු ආයුෂ් අනන්‍යා. දරුවාට අලුත් නම්. බබාට ගැලපෙන නම්. බබාලට ගැලපෙන නම්. පොඩි බබාලට නම්. පොඩි බබාලගෙ නම්. බබාලට අලුත් නම්. අලුත් බබාලට නම්. බබාලගෙ අලුත් නම්. දුවලට නම්. පුතාලට නම්. නව තාලයේ නම්. අලුත් තාලයේ නම්.

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk